TANFOLYAMI SZABÁLYOK

Az alábbiakban a tanfolyamokra történő jelentkezésre és a kurzusokon való részvételre, valamint az ezekhez tartozó fizetési lehetőségekre és kötelezettségekre vonatkozó szabályokról tájékoztatjuk.

0. Eredményes vizsga a kurzusra jelentkező, továbbiakban HALLGATÓ, a kurzus vezetője, továbbiakban TANÁR közös erőfeszítésével jön létre, ezt a jelentkezés után a felek megállapodásban rögzítik.

1. A HALLGATÓ bármely kurzusra jelentkezhet.

2. A jelentkezéssel a HALLGATÓ részvételi és fizetési kötelezettséget vállal, melyet 8 naptári napon belül (vagy, ha a kurzus kezdetéig kevesebb idő áll rendelkezésre, úgy a kurzus kezdetéig) visszavonhat. Visszavonását e-mailen jelezheti, melyben az alábbiakat legalább meg kell adnia az azonosításhoz:

jelentkező neve, telefonszáma, a kurzus megnevezése, amelyre jelentkezett. A 8 naptári napon túli visszavonás érvénytelennek tekintendő, tehát a jelentkezőt a tanfolyami szabály alapján fizetési kötelezettség terheli.

3. A kurzuson a részvétel ajánlott, távolmaradásról igazolást nem kötelező bemutatni, de a kimaradt ismeretanyag pótlásáról a HALLGATÓnak kell gondoskodnia.

4. A vizsgára történő felkészítés (kurzus) során a HALLGATÓ tananyagot vesz át a TANÁRtól, amelyet csak saját maga használhat fel, harmadik félnek azt át nem adhatja, hiszen ez védett szellemi tulajdon.

5. A vizsgán kötelező a részvétel, távolmaradás esetén a vizsga sajnos sikertelen.

6. A HALLGATÓ a sikeres vizsgáról értesítést kap és amennyiben minden kötelezettségének eleget tett, úgy a HALLGATÓ és TANÁR közötti megállapodás lezárul.

7. Nem tisztázott esetekben a Ptk. hatályos rendelkezései az irányadók.

8. Ha a TANÁR oldaláról a következő mulasztások valamelyike valósul meg: előzetes jelzés nélküli távolmaradás a tanóráról, vagy távolmaradás a vizsgáról (kivételt képez az egészségügyi vagy egyéb hivatalos ügyi eset, illetve az előre nem látható esemény), a HALLGATÓt köteles kártéríteni, azaz az adott tanóra vagy vizsga díját a HALLGATÓnak visszatéríteni vagy egy másik óraidőpontot felajánlani.

9. A TANÁR előre jelzett távolmaradása esetén köteles egy másik időpontot felkínálni a HALLGATÓnak, ebben az esetben a 8. pontban leírt mulasztás nem történik.

10. A tanfolyam és a vizsga díját a HALLGATÓ fizetheti egy vagy két részletben (ezt a jelentkezési lapon megjelöli). Az első fizetési részlet (részletfizetés esetén) minden esetben a csak vizsga kurzus díja. Ezt a jelentkezés leadásától számított 8 napon belül át kell utalnia a megadott bankszámla számra. Ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen. A második (fennmaradó) részletet legkésőbb a tanfolyam első napjáig kell teljesíteni. Ennek elmulasztása szintén érvényteleníti a jelentkezést és az addig már befizetett összeg vissza nem igényelhető. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a kurzus indulása előtt már nem áll rendelkezésére 8 nap, úgy a befizetési határidő mindkét részlet esetében, valamint az egyösszegű fizetés esetében is lerövidül a fennmaradó napok számára. Számlát a HALLGATÓ a teljes összeg kifizetésekor tételes számlát kap, a jelentkezési lapon megadott adataival.

11. A kedvezmények, és a kupon érvényesítése: a kupon csak egy alkalommal, egy képzésre történő jelentkezéshez használható fel, a kupon minden esetben összekapcsolódik a jelentkező nevével, melyet előzetesen már regisztráltunk rendszerünkben, a kupon nem átruházható, a kedvezmény határideje után a kupon nem érvényesíthető, a kupont nem kötelező felhasználni, a kupon céges jelentkezés esetén is felhasználható, de legfeljebb egy személy számára, a kupon csak a csoportos kurzusoknál érvényesíthető. Nem induló csoportos kurzus esetén a kupon egyszeri alkalommal érvényesíthető egy határidő után induló azonos megnevezésű csoportos kurzusnál. Ehhez szükséges, hogy a jelentkező egy, a határidő előtti kurzusra leadja jelentkezését, hiszen így biztosítható, hogy adatait regisztráljuk és kuponját érvényesíthesse. Kedvezmény esetén a kedvezményre való jogosultságot igazolni kell a megadott módon. Egyszerre csak egy kedvezmény érvényesíthető. Több kedvezményre való jogosultság esetén egyértelműen a legnagyobb kedvezmény kerül érvényesítésre.

12. Tanulói jogviszony igazolása: középoktatásban vagy felsőoktatásban részt vevők számára kiírt kedvezményt csak tanulói/hallgatói jogviszony igazolásával lehetséges érvényesíteni. Erről egy aktuális tanávi/félévi jogviszony igazoló lapot kell a képzőközpont felé elküldeni doc, jpg, vagy pdf formátumban a jelentkezés alkalmával vagy e-mailen keresztül. Enélkül a kedvezmény nem érvényesíthető és a Hallgatónak a teljes kiírt összeget kell megfizetnie.


A fenti szabályok betartása mindkét fél közös érdeke, ezért kérjük és köszönjük ezek elfogadását és betartását!


A Hallgatói adatkezelés tekintetében ránk vonatkozónak tartjuk a GDPR érvényben lévő szabályozását. A hallgatói adatokat kizárólag a Cadprofesszor csapata és a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer használja fel a képzés regisztrálásához, a számlázáshoz, a tanúsítvány kiállításához és a statisztika elkészítéséhez. Ezen kívül a megadott e-mail címeket regisztrációhoz, tájékoztatáshoz és rekláminformációk továbbküldéséhez használjuk fel.

A HALLGATÓ a jelentkezés kitöltésével beleegyezik adatainak ilyenformájú kezelésébe. Bővebben lásd itt: ADATKEZELÉS

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.